President had legal authority to OK taps

Chicago Tribune
12/21/5